FrontPage

AndersB sier:Veien e vel relativ lang fra kvalskkplais til tippeligaen. Blir neppe kortere av at Glimt egentlig ikke har vært i nærheten av toppen i adecco i Ã\r. Men mirkalenes tid e kanskje ikke over enda.リロード   新規 編集 凍結 差分 添付 複製 名前変更   ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-05-16 (火) 13:34:20 (13d)